Kendra

Name:

Anna

About me:

Thoughts:

Powstanie każdej figurki zaczynało się od słów skierowanych do rzeźbiarza Józefa Reguły z Połańca :" Józiu mam nowe marzenie !" A potem była już tylko wielka radość!Brałam figurkę do ręki, czułam jej ciepło i ... rodziło się kolejne marzenie :-)


Add Comment

Name:

Comment:


Comments


Name:

Translation

Comment:

The origins of each figurine [pictured above] began with these words addressed to sculptor Józefa Reguła of Polaniec: "Joey, I had a new dream!" And then there was only joy! I took figurine in my hand, I felt its warmth and... another was born in a new dream :-)