Kendra

Name:

Lizy Mostowski

About me:

Polish-Canadian student & writer

Thoughts:

I think I bought this little figurine when I first came to Krakow, when I was about thirteen. I was wandering Kazimierz with my father and my uncle, with a guidebook in my hand. None of us were sure about our Jewish heritage at that point, but for some reason I needed to take a piece of Kazimierz back to Canada with me. Now I am back in Krakow, working on this project and learning more than I could have imagined with the vibrant Jewish community I have discovered here in Krakow.


Add Comment

Name:

Comment:


Comments


Name:

Translation

Comment:

Je myślę że kupiłem tę małą figurkę kiedy pierwszy raz przyjechałam do Krakowa, kiedy miałam trzynaście lat. Chodziłam Kazimierz z ojcem i wujem, z przewodnikiem w ręku. Żaden z nas nie był pewien o naszej kultury żydowskiej w tymże punkcie, ale z jakiegoś powodu musiałam wziąć kawałek Kazimierza powrotem do Kanady ze mną. Teraz jestem z powrotem w Krakowie, pracuje nad tym projektem i dowiedzieć się więcej niż mogłam sobie wyobrazić z życiem społeczności żydowskiej Odkryłam tu w Krakowie.