השתתפו

אנו רוצים לדעת מה שימושן של צלמיות היהודים ומה משמעותן. מדוע קונים אותן?
איפה מציגים אותן? בבית? בעבודה? לצד אילו חפצים אחרים?

אנא, אם יש ברשותכם, או אם אתם מכירים, צלמיות כאלה, צלמו אותן ושלחו אלינו את הצילום.
נסו לכלול יחד עם הצלמית את הסביבה שלה.

הצילומים, יחד עם הערותיכם יועלו אוסף שלנו.